3 فروردین 1397
صفحه اصلی

U.N. هشدار می دهد که دو میلیون کودک در کنگو در معرض خطر گرسنگی قرار دارند

ژنوا رویترز بیش از 2 میلیون کودک در جمهوری دموکراتیک کنگو در معرض خطر مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه شدید قرار دارند اگر آنها نیازی به کمک سازمان ملل متحد در روز هفتم را ندهند FILE PHOTO کودکان کشته شده در کنگو با جنگ در شمال کویر بازی در فضای دوستانه کودک CFS در اردوگاه Mugunga III برای افراد آواره داخلی در نزدیکی شهر Goma شرق جمهوری دموکراتیک کنگو 7 اوت 2013 REUTERS توماس Mukoya فایل PhotoU N رئیس جمهور بشردوستانه مارک لواکاک خواهد شد کمک کنندگان در هفته آینده در کشور دیدار خواهد کرد که شرایط در بسیاری از منطقه