2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Roche نام Pao را به عنوان سوئیس R & D سر از رید خارج می کند

Roche داروخانه سوئیس ZURICH رویترز گفت که در ماه آوریل پس از آنکه دانشمندانی که این واحد را به مدت پنج سال به رهبری این واحد به دلایل شخصی به استیصال خود متخصص سرطان قرار دادند، متخصصان سرطان در این زمینه قرار می گیرند. FILE PHOTO TOSHIBA Roche لوگو در این تصویر 22 ژانویه 2016 عکس تصویری REUTERS Dado Ruvic Illustration File Photo File Photo بزرگترین سازنده مواد مخدر سرطانی به نام ویلیام پائو به رهبری 2 200 کارمند واحد تحقیقاتی و تحقیقاتی در زمینه پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در روز پنج شنبه پس از آن، Reed 59 وارد بازل در سال 2013 شد