2 فروردین 1397
صفحه اصلی

GSK برنده جایزه جدید خواهد شد زیرا Advair Generic Hikma دوباره به تأخیر افتاده است

 به گزارش رویترز، GlaxoSmithKline موفق شده است که داروهای پیشگیری از بارداری خود را پس از رژیم های ایالات متحده بر عهده بگیرد. Hikma Pharmaceuticals یک تحقیق بالینی دیگر را برای ارزیابی نسخه عمومی این دارو انجام داده است. شرکت مؤسسه اردن روز دوشنبه گفت، انتظار می رود که پاسخی به غذا و داروی آمریکا اداره FDA با داده های بالینی جدید در سال 2019، یک همکار Hikma rsquo در پروژه Vectura گفت این به این معنی است که تأیید بالقوه و راه اندازی داروهای استنشاقی عمومی می تواند در سال 2020، اگر همه به خوبی پیش می رود، در مقیاس هیکما، در ابتدای تجارت یک درصد کاهش یافت در حالی که Vectura l