2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Crocodiles آخرین خطر برای شهرستانها سیل استرالیا

ملبورن رویترز سرزمین های سیلاب در شمال استرالیا، کوئینزلند، یک کروکودیل خطر جدید را به نمایش گذاشتند. بازدید کنندگان ناخواسته در شهر ایگام به سمت شمال شرقی برمی گردند و بر اساس چندین نفر عکس های خود را در رسانه های اجتماعی منتشر می کنند. باران ریخته گری شکسته شد رودخانه های پوشیده از مرتع پرورش داده شده و شهرهای را قطع کردند محقق تمساح تابی مایلیار در باغ وحش استرالیا در کوئینزلند گفت که خزندگان شناخته شده است که از آب های سیل در منطقه برای سفر به مناطق مختلف و جستجوی غذا ldquo برخی از کروک