2 فروردین 1397
صفحه اصلی

کیپ تاون آفریقای جنوبی به پیش بینی روز آگوست "روز صفر" بازگشت

شهر کیپ تاون، آفریقای جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر هیچ باران باران نزند، روزانه صفر می شود، زمانی که شیپور خاموشی ها پیش بینی می شود که خشک شوند، از ژوئیه 9 به 27 آگوست بازگردانده می شود و گلوله می تواند کاملا از بین رفته باشد در سال جاری، میزان آب به میزان 24 درصد کاهش می یابد و در سد Voelvlei یکی از بزرگترین سدها در نزدیکی کیپ تاون آفریقای جنوبی واقع شده است آفریقای جنوبی 5 دسامبر 2017 REUTERS Mike Hutchings ldquo اگر ما تلاش های صرفه جویی در مصرف آب خود را ادامه دهیم روز صفر می تواند باشد به طور کامل اجتناب از این سال معاون ریاست جمهوری