3 فروردین 1397
صفحه اصلی

کاهش اهداکنندگان زندگی کلیه به وسیله مردان انجام می شود

 رویترز سلامت تعداد پیوند های کلیه با استفاده از ارگان های اهدا کنندگان زندگی در ایالات متحده از سال 2005 کاهش یافته است و تنها زنان با درآمد بالا تبدیل به اهدا کنندگان کلیه در مقایسه با بیش از ده سال پیش می شوند. نویسندگان یک مطالعه جدید زنان را به طور سنتی از مردان بخاطر تمایل خود به اهداء یکی از کلیه هایشان فرار می کنند. تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد که دلیل این امر ممکن است به درآمد وابسته باشد، به ویژه این که اهدا کنندگان کار معمولا از دست دادن دو ماه از دست دادن خود برای مشکلاتشان کاهش می یابد. recomm