3 فروردین 1397
صفحه اصلی

چین برای ایجاد پاندا عظیم پارک: چین روزانه

شانگهای رویترز چین مقامات محلی استان سیچوان، پنج سال بعد، برای تامین یک پارک ملی غول پاندا که سه برابر پارک ملی یالتاونو ایالات متحده آمریکا است، 10 میلیارد یوان 58 میلیارد دلار تامین مالی کرده است. این پارک پانداهای وحشی را حفظ خواهد کرد در ماه های گذشته، چین به طور رسمی اعلام کرد که برنامه ریزی برای برنامه ریزی های پارک ها در این زمینه به کار رفته است. در ماه گذشته، وزارت بهداشت چین اعلام کرد که برنامه های خود را تایید کرده است