3 فروردین 1397
صفحه اصلی

پیش بینی هواشناسی ایالات متحده 55 درصد احتمال وقوع لن نینا را در ماههای مارس و مه کاهش می دهد

 رویترز فاز کنونی La Ni?a از چرخه آب و هوایی احتمالا در فصل ماه مارس به شرایط خنثی ENSO منتقل خواهد شد. یک پیش بینی آب و هوای دولت ایالات متحده در روز پنج شنبه گفت که توسعه مدل بارش باران در اقیانوس آرام اقیانوس آرام را به ارمغان می آورد. انتظار میرود که پدیده آب و هوای النینو و لا نینا تحت تأثیر ناسا قرار گیرد و تا نیمه دوم سال 2018 ادامه یابد، مرکز ملی پیش بینی آب و هوایی ملی (CPC) مرکز پیش بینی آب و هوا (CPC) اعلام کرده است که پیش بینی ماهانه CPC به احتمال زیاد ENSO شرایط خنثی