2 فروردین 1397
صفحه اصلی

پس از ضربه زدن به وانواتو، هولا به سمت کالدونیای جدید حرکت کرد

WELLINGTON Reuters حوالی استخر گرمسیری Hola برای تعطیلات کالدونیای جدید در روز جمعه پس از برچیدن سقف ها و از بین بردن ارتباطات در وانواتو پیش از این در هفته ترسیم شد. طوفان به گروه 3 از رده 4 تسریع شده است. به گزارش سرویس هواشناسی فیجی، روز پنج شنبه صبح روز جمعه، انتظار می رود سیکلون به سوی جنوب شرقی به سمت جزایر وفاداری جزایر کالدونیای جدید در امتداد باران و امواج باران شدید نیوزیلند رفته است. موسسه ملی تحقیقات آب و هوا NIWA گفت: صلیب سرخ در ون واتو به رادیو نیوزیلند گفت که طوفان بر روی خانه ها در M