2 فروردین 1397
صفحه اصلی

پزشک رود-آیلند در پرونده بازدارنده اپیویید Insys با مجازات مواجه است

 رویترز یک پزشک رود-آیلند روز جمعه محکوم شد پس از پذیرفتن اینکه او از شرکت Insys Therapeutics Inc به خاطر تجویز داروهای ضد سرطان مبتنی بر فنتانیل تولید شده توسط شرکت FILE PHOTO یک جعبه مواد مخدر مبتنی بر فنتانیل ساخته شده توسط Insys Therapeutics Inc در یک عکس بدون تاریخ که توسط دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی آلاباما ارائه شده است، دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوب آلاباما از طریق REUTERS دیده می شود. دادستان ها از یک قاضی فدرال در رود آیلند پراویدنس خواسته اند تا جرلد روزنبرگ را تا 70 ماه