2 فروردین 1397
صفحه اصلی

معدنچیان ایالات متحده به دنبال لغو ممنوعیت استخراج اورانیوم در نزدیکی گراند کانیون هستند

WASHINGTON رویترز صنعت معدنکاری ایالات متحده روز جمعه روز جمعه (دی) دادگاه عالی ایالات متحده را خواستار لغو حکومت دوران اوباما شد که منجر به استخراج اورانیوم در زمین های مجاور مجاور پارک ملی گراند کانیون می شود. FILE PHOTO بازدید کنندگان روی Skywalk گسترش یافته اند که از غرب غربی Grand Canyon در هالوپای هند رزرو ایالات متحده آمریکا فوریه 28 2018 عکس گرفته شده فوریه 28 2018 REUTERS دارین زامیت لوپی انجمن ملی معدن NMA و انجمن تحقیق و استخراج آمریکا AEMA درخواست دادخواست دادگاه به تغییر دولت اوباما