2 فروردین 1397
صفحه اصلی

مصر برای پایان دادن به زخمهای تناسلی زن تلاش می کند

AWLAD SERAG مصر رویترز در یک روستای کوچک در مصر، در استان جنوبی Assiut امیانی شامکه، 16 ساله که میخواهد یک هنرمند باشد، روزی یادآور می کند که او به طور غیرقانونی با یک تیغ تیغه ای خرد شده Mageda C 80 با پدربزرگش اشرا صلاح R 15 و Nada 14 در پشت بام خانه آنها در روستای آلوساتا از استان عاصی در جنوب قاهره مصر 8 فوریه 2018 عکس گرفته شده 8 فوریه 2018 REUTERS Hayam AdelNO RESALES NO ARCHIVES ldquo ماما به خانه آمد مادر من لباس زیر را برداشت و خانم گفت lsquo آویزان در آنجا rsquo