2 فروردین 1397
صفحه اصلی

رئیس اداره خدمات جنگل ایالات متحده استعفا می کند در حالی که اتهامات مربوط به سوء رفتار جنسی است

توییتر رویترز، رئیس دفتر خدمات جنگل ایالات متحده آمریکا، تونی توک در چهارشنبه استعفا داد و به اتهامات مربوط به سوء رفتارهای جنسی علیه او منصوب شد. من در جریان بررسی دقیق این موضوع را نادیده گرفتم، اما نمی توانم به هر گونه ناسازگاری که در رسانه های خبری گزارش شده، مبارزه کنم. یک ایمیل به کارکنان خدمات جنگلی او در سپتامبر گذشته مسئول دفتر خدمات جنگل شد. توک گفت که او تصمیم گرفته است که آنچه که در حال حاضر مورد نیاز است این است که من را به عنوان رئیس سرویس جنگل ترک کند و راه را برای یک رهبر جدید که می تواند موفقیت های آینده را تضمین کند برای همه کارکنان و t