2 فروردین 1397
صفحه اصلی

داروهای قلب Regeneron / Sanofi در محاکمه اصلی موفق می شوند؛ آیا بیمه گران پرداخت می کنند؟

 رویترز دارو مهم کلسترول گران قیمت که توسط Regeneron Pharmaceuticals و Sanofi به فروش می رسد، به طور قابل توجهی در مطالعات گسترده ای که در روز شنبه ارائه شده است، در روز شنبه ارائه شده است اما هنوز مشخص نشده است که آیا اطلاعات جدید بیمه گران را برای افزایش استفاده از دارو افزایش می دهد FILE PHOTO Pharmaceuticals چند ملیتی فرانسوی شرکت SANOFI آرم در ستاد در پاریس فرانسه دیده می شود 8 مارس 2016 REUTERS فیلیپ وایزر Photo Photo دارو Praluent نیز منجر به مرگ و میر کمتر در میان بیماران پر خطر است که می تواند قوی ترین بحث برای بیمه گران برای نهایت حذف بارری