2 فروردین 1397
صفحه اصلی

جراحی رایج زانو به افراد مسن کمک نمی کند

 رویترز سلامت بسیاری از افراد مسن تر جراحی را برای از بین بردن غضروف آسیب دیده در زانو انجام می دهند، حتی اگر این عمل ممکن است موجب کاهش درد و یا افزایش تحرک در افرادی که بیش از 65 سال داشته اند، مطالعات آمریکا نشان می دهد که محققان بر روی یک روش شناخته شده به عنوان منیسککتومی جزء آرتروسکوپی متمرکز شده اند که شامل اصلاح یا برش بافت آسیب دیده یا پاره شده برخی از تحقیقات قبلی نشان می دهد که بیماران جوان تر با غضروف شدید آسیب دیده ممکن است از این عمل بهره مند شوند، اما ممکن است در اکثر افراد بهتر از درمان فیزیکی کار نکنند، به ویژه هنگامی که آنها بیش از 65 پژوهشگر را در JAMA S