2 فروردین 1397
صفحه اصلی

تنظیم کننده داروهای اروپایی از فراخوان Biogen، داروهای مولتیپل اسکلروزیس AbbVie است

 تنظیم کننده داروهای رویترز در اروپا دستورالعمل تعلیق فوری و فراخوانی Biogen Inc و AbbVie Inc را در مورد داروهای زنجیرهای مولتیپل اسکلروزس پس از 12 گزارش التهاب مغزی که سه مورد مرگ و میر بوده است معرفی کرد. نشانه علامت یک مرکز بیوگن در کمبریج ماساچوست ایالات متحده در 26 ژانویه 2017 REUTERS براون اسنایدر بیوگن و AbbVie این دارو را هفته گذشته پس از آنکه اداره داروی اروپایی EMA شروع به بررسی فوری 2CUHj8k کرد، از بین بردند. بررسی اولیه از شواهد موجود نشان می دهد که واکنش های ایمنی در موارد گزارش شده ممکن است