2 فروردین 1397
صفحه اصلی

بیماران مبتلا به بیماری قلبی وقتی ورزش می کنند، طولانی تر می شوند

 به گزارش رویترز، افراد سالمند مبتلا به بیماری قلبی که به طور مرتب ورزش می کنند ممکن است طول عمر بیشتری داشته باشند بدون آنکه هیچ گونه فعالیت بدنی داشته باشند. مطالعه نروژی نشان می دهد که محققان سه دهه از داده ها را در مورد 307 بزرگسال بالغ که پس از حمله قلبی با بیماری عروق کرونر یا بخشی از درد شدید قفسه سینه شناخته شده به عنوان آنژین ناشی از خونریزی نامناسب به قلب تا زمانی که نیمی از بیماران در مطالعه به مدت حداقل 15 سال بودند، 493 نفر از آنها فوت کرده بودند در مقایسه با افرادی که شرکت کنندگان غیر فعال بودند که به طور مداوم حداقل دریافت کردم